Wat is het Beter Leven keurmerk?

Het Beter Leven keurmerk is van de Dierenbescherming, die het label door onafhankelijke certificerende instellingen laat borgen. Het Beter Leven keurmerk (BLk) geeft door middel van een sterrensysteem aan hoe diervriendelijk dieren voor de productie vlees, eieren en zuivel zijn gehouden. Hoe meer sterren, des te meer aanpassingen ten behoeve van het welzijn van de dieren zijn gedaan. Wat deze sterren betekenen kun je terug zien in het filmpje.

Zuivel & Zo vindt dierenwelzijn heel belangrijk en heeft daarom het Beter Leven keurmerk behaald en mag bepaalde producten met deze sterren leveren. Helaas hebben veel producenten en hun producten zelf nog geen certificering, daar waar mogelijk koopt Zuivel & Zo deze producten voor haar
klanten in.