Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • jij: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;

Het onderstaande is van toepassing op de website die je nu bekijkt.

  • Door de website te gebruiken stem je in met deze disclaimer.
  • De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
  • De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
  • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
  • Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
  • De eigenaar bewaart gegevens in het kader van “gerechtvaardigd belang”. Wat houdt dat concreet in?

Het door jou ingevulde e-mail adres gebruiken we om te controleren of je klant bent van Zuivel & Zo of een nieuwe klant wordt.
Via het ingevulde e-mailadres krijg je (mogelijk) een persoonlijke link, nieuwsbrief, bestelherinnering of aanbieding toegestuurd, of je doet een aanvraag voor een product. Bovendien kunnen we je zo persoonlijk antwoord geven en benaderen wanneer je ons een bericht stuurt.